Ověřené výpisy z vybraných agend Czech POINT

v pěti jednoduchých krocích!

Zvolte          rejstřík

Získáte ověřené výstupy z katastru nemovitostí, veřejného a živnostenského rejstříku a SKD

Vyplňte     objednávku

Uvedete základní údaje týkající se subjektu či nemo- vitosti, ke které si přejete získat ověřený výstup

Zvolte limit ceny objednávky

Vyberete maximální cenu, kterou jste ochoten/ochotna za tuto službu zaplatit

Zadejte svoji adresu v ČR

Zvolíte místo, kam chcete výstupy zaslat a necháte nám na sebe kontakty

Zkontrolujte   údaje

Ověříte objednávku a odešlete ji. Zásilku Vám doručíme nebo si ji vyzvednete na pobočce pošty

 Souhlasím s obchodními podmínkami a beru na vědomí, že objednávka je závazná

 Seznámil jsem se s předsmluvními informacemi

 Žadatel souhlasí s plněním služeb ve lhůtě pro odstoupení dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku